ЮРИЙВА Маргарита

ЮРИЙВА Маргарита
Юрийв Маргарита (родена 11.05.), Актриса. Актриса на Московския театър за изкуства. 1955 LESSON LIFE 1956 ИСКАТЕЛИ Енциклопедия на киното. 2010.

Юрийв Маргарита (родена 11.05.), Актриса.
Актриса на Московския театър за изкуства.
1955 LESSON LIFE
1956 ИСКАТЕЛИ

Енциклопедия на киното. 2010.