TISER

TISER
Teaser (английски закачка, закачка с подигравателен.), рекламно видео на филма, се подготвя за освобождаване; предназначени главно за реклама в интернет; могат да включват рамки, които не са включени в окончателната версия на филма. Енциклопедия на киното. 2010.

Teaser (английски закачка, закачка с подигравателен.), рекламно видео на филма, се подготвя за освобождаване; предназначени главно за реклама в интернет; могат да включват рамки, които не са включени в окончателната версия на филма.

Енциклопедия на киното. 2010.