ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФОН
"ТЕЛЕФОН", Русия, VGIK, 1998, 8 мин. Анимация и развлечения. С: Александров, А. Носков, Ибрагимов, Ян Фос, Амет Магомедов, Мария Евстафиева. Режисьор: Екатерина Виснапу. Написано от: Екатерина Виснапу. Оператор: Едуард Мошкович ( виж MOSHKOVICH Eduard) . Художник: Сергей Agikyan (. виж AGIKYAN Сергей) .

"ТЕЛЕФОН", Русия, VGIK, 1998, 8 мин.
Анимация и развлечения.
С: Александров, А. Носков, Ибрагимов, Ян Фос, Амет Магомедов, Мария Евстафиева.
Режисьор: Екатерина Виснапу.
Написано от: Екатерина Виснапу.
Оператор: Едуард Мошкович ( виж MOSHKOVICH Eduard) .
Художник: Сергей Agikyan (. виж AGIKYAN Сергей) .
Звуков инженер: Александър Феденев.
Основната награда на името на Лев Кулешов ICF "VGIK-99".

Енциклопедия на киното. 2010.