TELE

TELE
TELE, в най-широкия смисъл - същата като дълго обектива ( виж Обектив киното.) ; в строг технически смисъл - лещата, чиято основна задна повърхност е пред предната част на обектива. Благодарение на оригиналната оптична схема, която позволява да се постигне това, е възможно да се намалят значително размерите на лещата.

TELE, в най-широкия смисъл - същата като дълго обектива ( виж Обектив киното.) ; в строг технически смисъл - лещата, чиято основна задна повърхност е пред предната част на обектива. Благодарение на оригиналната оптична схема, която позволява да се постигне това, е възможно да се намалят значително размерите на лещата. Изображението, създадено от телеобективният обектив, не се различава от изображението, създадено от обектив с дълъг обхват със същата фокусно разстояние.

Енциклопедия на киното. 2010.