Телегина Борис

Телегина Борис
TELEGIN Борис, актьорът. Изпълнител на театър Мали (Москва). 1952 лъвове за Агнета ( см. вълци и овце) 1975 за постигане и друга ( см. се постига и други (1975)) 1977 Гроза ( см. STORM (1977)) 1978 дъщеря на капитана ( см. дъщеря на капитана (1978)) Енциклопедия на филм , 2010.

TELEGIN Борис, актьорът.
Изпълнител на театър Мали (Москва).
1952 лъвове за Агнета ( см. вълци и овце)
1975 за постигане и друга ( см. се постига и други (1975)) 1977 Гроза
( см. STORM (1977)) 1978 дъщеря на капитана
( см. дъщеря на капитана (1978)) Енциклопедия на филм , 2010.