Тарасов Дмитрий Л.

Тарасов Дмитрий Л.
Дмитрий Ловеч Тарасов (роден на 15.06.1911 г., Москва), сценарист. Завършва Московския държавен университет (1932 г., Катедра по история и теория на киното), изучаван в живописния семинар на Mezhrabpomfilm (1930-1931). През 1934 г. завършва режисура на ГИК. Творческата дейност започва като поет, участвайки в алманаха "Вчера и днес", публикувани в списание "Около света".

Дмитрий Ловеч Тарасов (роден на 15.06.1911 г., Москва), сценарист.
Завършва Московския държавен университет (1932 г., Катедра по история и теория на киното), изучаван в живописния семинар на Mezhrabpomfilm (1930-1931). През 1934 г. завършва режисура на ГИК.
Творческата дейност започва като поет, участвайки в алманаха "Вчера и днес", публикувани в списание "Около света". Първият сценарий е написан през 1934 г. ("Високата долина", заедно с Александър Тарасов).
1941 ВАЛЕРИЯ ЧКАЛОВ
1946 ЕКЗИДЕНТНА ЗОНА

Енциклопедия на киното. 2010.