Синхронно снимките

Синхронно снимките
Синхронно снимките се извършва едновременно с аудио запис. Апарати за записване, произведени фотографски или магнитни средства или на същия филм, който отстранява на изображението, или на отделна лента или лепенка. Енциклопедия на киното. 2010.

Синхронно снимките се извършва едновременно с аудио запис. Апарати за записване, произведени фотографски или магнитни средства или на същия филм, който отстранява на изображението, или на отделна лента или лепенка.

Енциклопедия на киното. 2010.