Слабак Петър

Слабак Петър
Слабак Петър, актьор. 1971 Гоя или по трудния начин да Просвещение ( см. Гоя или по трудния начин да Просвещение) 1978 път за София 1980 Стършел ( см. Стършел (1980)) 1982 Паганини 1983 търсенето на КАПИТАН ПРЕДОСТАВЯНЕ 1988 голяма игра ( 1985 > виж BIG GAME (1988)) Енциклопедия на филма 2010

слабак Петър, актьор.
1971 Гоя или по трудния начин да Просвещение ( см. Гоя или по трудния начин да Просвещение)
1978 път за София
1980 Стършел ( см. Стършел (1980))
1982 Паганини
1983 търсенето на КАПИТАН ПРЕДОСТАВЯНЕ
1988 голяма игра
( Karastayanava 1985 > виж BIG GAME (1988)) Енциклопедия на филма 2010

<- 1 -! ..>