Serkebayev Алмас

Serkebayev Алмас
Serkebayev Алмас, композитор. 1979 SHIELD CITY 1984 неделя разходка 1989 Манджурският вариант 1991 НЕ ИСКАМ живо като това вече 1992 Долината на смъртта ( см. Долината на смъртта (Казахстан )) 1997 остър дим ЕСЕН Енциклопедия на филм. 2010.

Serkebayev Алмас, композитор.
1979 SHIELD CITY
1984 неделя разходка
1989 Манджурският вариант
1991 НЕ ИСКАМ живо като това вече
1992 Долината на смъртта ( см. Долината на смъртта (Казахстан ))
1997 остър дим ЕСЕН

Енциклопедия на филм. 2010.