Radysh Василий Г.

Radysh Василий Г.
Radysh Василий Г. (Kosach) (07. 03. 1889 г., Киев - 1956, Москва), писател, режисьор и сценарист. Учи в военно медицинско училище, където той е изгонен за участие в стачка през 1905. През 1908-1910 г. работи в редакцията на сп. "Пратеника на знанието". През 1914-1919 г. е служил в Червената армия. От 1920 г.

Radysh Василий Г. (Kosach) (07. 03. 1889 г., Киев - 1956, Москва), писател, режисьор и сценарист.
Учи в военно медицинско училище, където той е изгонен за участие в стачка през 1905.
През 1908-1910 г. работи в редакцията на сп. "Пратеника на знанието". През 1914-1919 г. е служил в Червената армия. От 1920 г. работи във вестниците в Киев и Харков. В киното - от 1926 г. насам. През 1927-1929 г. режисира художествения отдел на филмовата фабрика Одеса. През 1934 г. се премества в Москва.
1926 Тарас разклаща ( "Историята на гореща сърце") скрипт
1932 на път директорът ГОЛЯМАТА

Енциклопедия на филм. 2010.