TAILOR Сергей

TAILOR Сергей
TAILOR Сергей художник. 1965 КАК СЕ ИЗИСКВАТЕ СЕГА? костюми 1965 готвач костюми 1968 GOLDEN BULL художник през 1975 г. край на света ... ( см. край на света ...) художник 1976 сирачето художник 1979 ОПАСНО ПРИЯТЕЛИ художник 1982 СПЕШНО ... SECRET ... GUBCHEKA ( см. СПЕШНО. SECRET. GUBCHEKA) художник 1983 CALM ОТМЕНЕН художник 1984 сърбеж, ВИЕ СЕ ПОДАВАТЕ!

TAILOR Сергей художник.
1965 КАК СЕ ИЗИСКВАТЕ СЕГА? костюми
1965 готвач костюми
1968 GOLDEN BULL художник
през 1975 г. край на света ... ( см. край на света ...) художник
1976 сирачето художник 1979 ОПАСНО ПРИЯТЕЛИ художник
1982 СПЕШНО ... SECRET ... GUBCHEKA
( см. СПЕШНО. SECRET. GUBCHEKA) художник 1983 CALM ОТМЕНЕН художник
1984 сърбеж, ВИЕ СЕ ПОДАВАТЕ! артист кариера
1990 художник
1991 Седем дни след художника убийството
1997 призори мъгливите МЛАДЕЖКИ костюми
1999 МИСТЕРИЯТА табла, или сън бял артист куче
2000 тихите води художник
Енциклопедия на филм. 2010.