Попов Владимир

Попов Владимир
Владимир ПОПОВ, сценарист, режисьор, актьор. Актьор, режисьор. "Good Night" (1992) - режисьорски дебют. 1992 Добър вечер! актьор, режисьор, сценарист Енциклопедия на киното. 2010.

Владимир ПОПОВ, сценарист, режисьор, актьор.
Актьор, режисьор.
"Good Night" (1992) - режисьорски дебют.
1992 Добър вечер! актьор, режисьор, сценарист

Енциклопедия на киното. 2010.