PANNING

PANNING
PAN, рецепция снимките, когато се снима се извършва чрез завъртане на камерите в хоризонтална или вертикална или в двете посоки. Промиване се използва за заснемане на движещи се обекти, пейзажи и други. Когато канче се постига същия ефект като този на движение на очите, като се обърна на човешката глава, проверка на записаните обекти.

PAN, рецепция снимките, когато се снима се извършва чрез завъртане на камерите в хоризонтална или вертикална или в двете посоки. Промиване се използва за заснемане на движещи се обекти, пейзажи и други. Когато канче се постига същия ефект като този на движение на очите, като се обърна на човешката глава, проверка на записаните обекти. Виж също заснемане с движение.

Енциклопедия на киното. 2010.