ГИЛ Надежда

ГИЛ Надежда
ГИЛ Надежда актриса. 1973 стария замък (ТВ сериал) 1974 RED ЦИГУЛКА ( см. Червената цигулка (СССР)) 1978 солта на земята (ТВ сериал) 1980 Ark Мария де Медичи 1983 Karastayanava Енциклопедия на филм. 2010.

ГИЛ Надежда актриса.
1973 стария замък (ТВ сериал)
1974 RED ЦИГУЛКА ( см. Червената цигулка (СССР))
1978 солта на земята (ТВ сериал)
1980 Ark Мария де Медичи 1983 Karastayanava
Енциклопедия на филм. 2010.