Kherkheulidze Майкъл

Kherkheulidze Майкъл
Kherkheulidze Михаил (Мамука), актьорът. 1956 трън 1976 ранено животно 1980, защото животът HOLIDAY 1980 Техеран-43 (televariant "Опит") 1981 Бъдете съпругът ми ... 1982 очакване на любовта (приказка за възрастни) 1985 Long March за булката 1987 AKSELERATKA 1987 Man от булевард дез Capucines 1988 Отца, Сина и бриза Енциклопедия на филм.

Kherkheulidze Михаил (Мамука), актьорът.
1956 трън
1976 ранено животно
1980, защото животът HOLIDAY
1980 Техеран-43 (televariant "Опит")
1981 Бъдете съпругът ми ...
1982 очакване на любовта (приказка за възрастни) 1985 Long March за булката
1987 AKSELERATKA
1987 Man от булевард дез Capucines
1988 Отца, Сина и бриза
Енциклопедия на филм. 2010.