Височина (Кино Москва)

Височина (Кино Москва)
Височина Включен в мрежата от кино "Center film". Адрес: Москва, бл. Млади ленинисти, 52. Телефон: 172-78-51. Форматът на звуковото оборудване Dolby Digital Surround EX. Енциклопедия на киното. 2010.

Височина
Включен в мрежата от кино "Center film".
Адрес: Москва, бл. Млади ленинисти, 52. Телефон: 172-78-51.
Форматът на звуковото оборудване Dolby Digital Surround EX.

Енциклопедия на киното. 2010.