Давидов, Леонид Subochev

Давидов, Леонид Subochev
Davydov-Subochev Леонид Александрович, участник. Във филма - от 1956 г., първата част - Алекс във филма "Успех". 1956 В добро време! ( см. Good Luck) 1961 Евдокия ( см. Yevdokim) 1963 трета ракета ( см. Трето ракета) Енциклопедия на филм. 2010.

Davydov-Subochev Леонид Александрович, участник. Във филма - от 1956 г., първата част - Алекс във филма "Успех".
1956 В добро време! ( см. Good Luck)
1961 Евдокия ( см. Yevdokim)
1963 трета ракета ( см. Трето ракета)

Енциклопедия на филм. 2010.