Davitashvili Нина Shioevna

Davitashvili Нина Shioevna
DAVITASHVILI Нина Шиовен (30 ноември 1882 г., Грузия - 20 октомври 1958 г.), актриса. Народен артист на грузински ССР (1943). Сценичните дейности започнаха през 1902 г. в фолклорната академия "Ахчалска" (Тифлис). От 1903 г. работи в Тифлис, а след това в китайските театри. 1956 Нашият двор ( вижте НАШИЯТ ДАР) Енциклопедия на киното.

DAVITASHVILI Нина Шиовен (30 ноември 1882 г., Грузия - 20 октомври 1958 г.), актриса. Народен артист на грузински ССР (1943).
Сценичните дейности започнаха през 1902 г. в фолклорната академия "Ахчалска" (Тифлис). От 1903 г. работи в Тифлис, а след това в китайските театри.
1956 Нашият двор ( вижте НАШИЯТ ДАР)

Енциклопедия на киното. 2010.