Dashuk Виктор Nikiforovich

Dashuk Виктор Nikiforovich
Dashuk Виктор Nikiforovich (б. 1938), сценарист и режисьор. Почетен художник от Белоруски реч, лауреат на наградата "Ленин Комсомол" на Беларус. Режисьор, документален филм. Двама 1987 на остров сълзи ( см. няколко на остров СЪЛЗИ) режисьор, сценарий Енциклопедия на филм. 2010.

Dashuk Виктор Nikiforovich (б. 1938), сценарист и режисьор. Почетен художник от Белоруски реч, лауреат на наградата "Ленин Комсомол" на Беларус. Режисьор, документален филм.
Двама 1987 на остров сълзи ( см. няколко на остров СЪЛЗИ) режисьор, сценарий

Енциклопедия на филм. 2010.