BESERIS Егон

BESERIS Егон
BESERIS Egon, латвийската участник. 1964 капитан нула ( см. КАПИТАН ZERO) 1965 Тобаго променя разбира ( см. промяна ТОБАГО разбира) 1967 капитан часовници Enrico ( см. WATCH КАПИТАН ENRICO) 1969 бяло дюни ( см. бели дюни) 1970 слуги на дявола ( см. служители на дявола) 1971 в сянката на смъртта ( см.

BESERIS Egon, латвийската участник.
1964 капитан нула ( см. КАПИТАН ZERO)
1965 Тобаго променя разбира ( см. промяна ТОБАГО разбира)
1967 капитан часовници Enrico ( см. WATCH КАПИТАН ENRICO)
1969 бяло дюни ( см. бели дюни)
1970 слуги на дявола ( см. служители на дявола) 1971 в сянката на смъртта
( см. в сянката на смърт) 1972 слуги на дявола в мелница на дявола
( cm. Вела Kalpi Вела Dzirnavās) 1973 Подарък самотна жена
( см. пОДАРЪЦИ самотни жени) 1975 атака на тайната полиция
( см. атака на тайната полиция) Енциклопедия на филм. 2010.