Изкуства (кино Москва)

Изкуства (кино Москва)
Feature Местоположение: Москва, площад Арбат, 14. Телефон :. 291-96-24, 291-55-98. Форматът на аудио оборудване Dolby Stereo. Интернет адрес: www. kinoarbat. ЖП. Енциклопедия на киното. 2010.

Feature
Местоположение: Москва, площад Арбат, 14. Телефон :. 291-96-24, 291-55-98.
Форматът на аудио оборудване Dolby Stereo.
Интернет адрес: www. kinoarbat. ЖП.

Енциклопедия на киното. 2010.