Agzam Гани

Agzam Гани
Agzam Гани (б. 7-ми Януари 1909, Ташкент) узбекски актьор, Народен артист на узбекски ССР от 1930 г. -. актьор театър Хамза Ташкент 1966 - .. Поема на две сърца (. виж Поема на две сърца) 1969 - Lovers ( виж любов (СССР).) 1972 - Този прекрасен човек 1974 ( виж Това е много приятен човек ....) - изисква тигър ( виж изисква тигър.

Agzam Гани (б. 7-ми Януари 1909, Ташкент) узбекски актьор, Народен артист на узбекски ССР
от 1930 г. -. актьор театър Хамза Ташкент
1966 - .. Поема на две сърца (. виж Поема на две сърца)
1969 - Lovers ( виж любов (СССР).)
1972 - Този прекрасен човек 1974 ( виж
Това е много приятен човек ....) - изисква тигър ( виж изисква тигър.)
1975 - Вкус на халва ( виж ВКУС халва.)
1990 - Уондър жена ( вижте ЖЕНИТЕ НА ЧУДЕСА ON)

Енциклопедия на Film 2010

. <- 1 ->