УСКОРЕНО снимките

УСКОРЕНО снимките
RAPID снимките, фотография с честота по-висока от нормалната (36 кадъра / секунда) в сравнение с нормалната скорост рамка 24 / С. Осигурява на екрана видимо забавяне на отстранените действия или явления. Използва се за демонстриране на процеси, чиито подробности се различават трудно на екрана. Той се използва и като една от изразителните техники в изкуството на киното.

RAPID снимките, фотография с честота по-висока от нормалната (36 кадъра / секунда) в сравнение с нормалната скорост рамка 24 / С. Осигурява на екрана видимо забавяне на отстранените действия или явления. Използва се за демонстриране на процеси, чиито подробности се различават трудно на екрана. Той се използва и като една от изразителните техники в изкуството на киното.

Енциклопедия на киното. 2010.