ABADOVSKY Александър

ABADOVSKY Александър
АБАДОВСКИ Александър, руският оператор. 1989 - Krugloye мост ( виж Krugloe НАЙ.) 1989 - На жп ( виж на железниците.) 1992 - белите дрехи ( виж бели дрехи.) 1992 - Слава Богу, не в Америка (. виж благодаря на Бога, а не в Америка) 1993 - моята душа, Мария ( виж My Soul, МАРИЯ.) 1993 - A сбогом разговор (.

АБАДОВСКИ Александър, руският оператор.
1989 - Krugloye мост ( виж Krugloe НАЙ.)
1989 - На жп ( виж на железниците.)
1992 - белите дрехи ( виж бели дрехи.)
1992 - Слава Богу, не в Америка (. виж благодаря на Бога, а не в Америка) 1993 - моята душа, Мария
( виж My Soul, МАРИЯ.) 1993 - A сбогом разговор
(. виж сБОГОМ повикване) 1995 - на Черно Lyady
( виж на черния Lyady.) 1997 - ботанически градини
( виждат Ботаническата градина.) 1998 - блус войник (
виж Блус войника.) 2000 - армията на спасението (
виж армията на спасението.) 2000 - Usk rennaya помощ-2 (
виж FAST HELP -. 2 (WP - 2)) Енциклопедия на филм. 2010.